Szerelés biztosítás (EAR)

Gépek, berendezések, épület- és vasszerkezetek kockázatainak biztosítása

A szerelési munkák folyamán sokféle váratlan esemény történhet. A szerelés biztosítások fedezetet nyújtanak a szerelés tárgyában és a hozzá kapcsolódó gépekben/anyagokban történt károkra. Leggyakrabban a biztosításhoz alapvetően tartozik egy általános felelősségbiztosítás, mely a szerelés folyamán a harmadik személy számára okozott károkra vállal fedezetet.

Egy szerelési tevékenység bonyolult folyamat. Akár egyetlen gépről vagy egy egész gépsorról van szó, váratlan események mindig előfordulhatnak. Szerelésbiztosításunk a szerelési beruházás teljes időtartamára védelmet nyújt.

Kinek ajánljuk?

Beruházóknak, illetve a beruházásokat kivitelezőknek egyaránt Nagyságrendtől függetlenül, egyetlen gép szerelésére is.

Mikor érdemes a beruházásra szerelésbiztosítást kötni?

Abban az esetben, ha a biztosítási összeg nagyobb részét a szerelési, gépszerelési munkák teszik ki. A beruházás a szerelésbiztosítással kompletten, (az építési beruházással együtt) egyetlen biztosítási szerződéssel fedezetbe vonható.

Mire vonatkozik a biztosítás?
  • Összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki)
  • Tartalmazhat általános felelősségbiztosítási jellegű fedezetet is (harmadik személyeknek okozott károkra)
  • Lehetőség van a kivitelezéshez használt munkaeszközök (építőipari gépek, segédszerkezetek) fedezetbe vonására is
Biztosított vagyontárgyak

A biztosított teljes magas- vagy mélyépítési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, szakipari teljesítést (elektromos szerelés, gépészet, biztonsági berendezés, stb.) Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), meglévő vagy szomszédos építmények.

Biztosított veszélyek

A szerelések összkockázatú biztosítása fedezetet nyújt

  • A szerelés folyamán a szerelési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem látható.
  • Az szerelési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira
  • Harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra (Felelősségbiztosítás).
Szükséges dokumentációk a biztosítás megkötéséhez
  • a szerelés tervdokumentációja.