Építés biztosítás (CAR)

Építések, beruházások, autópályák, lakóépületek kivitelezésének biztosítása

Az építési munkák folyamán sokféle váratlan esemény történhet. Az építés biztosítások fedezetet nyújtanak az építés tárgyában és a hozzá kapcsolódó gépekben/anyagokban történt károkra. Leggyakrabban a biztosításhoz alapvetően tartozik egy általános felelősségbiztosítás, mely az építés/szerelés folyamán a harmadik személy számára okozott károkra vállal fedezetet.

Építésbiztosításunk az előkészítő munkálatoktól a kulcsátadásig fedezi a felmerülő vagyoni és felelősségi károkat.

Mikor érdemes egy a beruházásra építésbiztosítást kötni?

Abban az esetben, ha a biztosítási összeg nagyobb részét az építési munkák teszik ki. Egy adott létesítmény az építésbiztosítással kompletten, egyetlen szerződéssel biztosítható. Az építésbiztosítás széles körű védelmet nyújt az építtető (finanszírozó, beruházó) és a kivitelező (fővállalkozó, alvállalkozó) társaságok számára a kivitelezés alatt álló létesítményekben keletkezett anyagi és a felelősség körében okozott károkra

Mire vonatkozik a biztosítás?
  • Az építésbiztosítás összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki)
  • Tartalmazhat általános felelősségbiztosítási jellegű fedezetet is (harmadik személyeknek okozott károkra)
  • Lehetőség van a kivitelezéshez használt munkaeszközök (építőipari gépek, segédszerkezetek) fedezetbe vonására is.
Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet az építtető, kivitelező vagy a kivitelező bármely alvállalkozója.

Biztosított vagyontárgyak

A biztosított teljes magas- vagy mélyépítési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, szakipari teljesítést (elektromos szerelés, gépészet, biztonsági berendezés, stb.) Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), meglévő vagy szomszédos építmények.

Biztosított veszélyek

Az építkezések összkockázatú biztosítása fedezetet nyújt

  • Az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem látható.
  • Az építési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira
  • Harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra (Felelősségbiztosítás).
Szükséges dokumentációk a biztosítás megkötéséhez
  • érvényes építési engedély
  • engedélyeztetési tervdokumentáció