Számítógépek, elektronikus berendezések és készülékek biztosítása

Ma már egyetlen vállalkozás élete se képzelhető el számítógépek nélkül, azonban egy nagyobb gyárban akár minden fontos munkaszakaszban is vehetnek részt automatizált robotok.

Ezeket a gyengeáramú gépeket teljesen más veszélyek fenyegetik, mint a nagyobb részben mechanikus gépeket. Az ezekre leselkedő legtöbb veszélyt (villámcsapás másodlagos hatása, rövidzár, stb.) a géptörés és vagyoni biztosítások általában kizárják a fedezetek köréből, így helyettük az elektronikus berendezések biztosítása a megoldás, mely fedezetet nyújthat a vagyoni károkon felül az adatsérülésre, adatvesztésre is.

Egy-egy cégnél számítógépek és más eszközök egész sora segíti a napi munkavégzést. Egy váratlan káreseménynél ezek pótlása komoly anyagi megterhelést jelenthet, így mindenképpen érdemes biztosítással védeni őket. Erre nyújt megoldást az elektronikus berendezések biztosítása.

Kinek ajánljuk?

Bármely gazdálkodó és egyéb szervezet részére (pld. egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Zrt, Nyrt, alapítvány, egyesület)

Biztosítható vagyontárgyak

Telepített vagy hordozható elektromos-, elektronikus berendezések, számítógépek, műszerek, kommunikációs berendezések, informatikai-, fénymásoló- és nyomtató berendezések, orvosi műszerek, röntgenkészülékek kép- és hangtechnikai eszközök.

Milyen veszélyek ellen nyújt védelmet ez a biztosítás?

Az elemi kár és a betöréses lopás kockázatokon kívül egyéb gyakori veszélyforrásokra is kiterjed a biztosítási védelem, pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás, külső mechanikus hatásból származó töréskárok, légköri elektromosság hatásai. Hordozható berendezések (laptop) esetén lehetőség van a szállítás közben fellépő károk térítésére is.

Software és adathordozó biztosítása dologi kárral együtt fellépő adatvesztésre

Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás mellé.

Biztosítható vagyontárgyak

A külső adathordozók és az azokon tárolt információk. Fontos kiemelni, hogy csak azok a “külső”, felhasználó által rendeltetésszerűen cserélhető adathordozók (pl.: mágneslemez-adathordozók, DVD, stb.) biztosíthatók, amelyek aktív elemeket (motor, elektronika) nem tartalmaznak.

A biztosított veszélyek

Mint az alapbiztosításnál.

Többletköltség-biztosítás

Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás mellé.

Biztosítható költségek

Azok a többletköltségek, amelyek egy az alapbiztosításban szereplő berendezés sérülése, károsodása esetén, a munka továbbfolytatásához szükséges idegen berendezés igénybevételekor keletkeznek.