Mezőgazdasági és önjáró gépek összkockázatú biztosítása

A különböző gépek és berendezések szerepe alapvető a mezőgazdaságban növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalkozások életében. Ezek bármilyen károsodása a termelés szünetelését okozhatja, ezért a károk helyreállítását mielőbb meg kell tenni. Ahhoz, hogy ennek meglegyen az anyagi fedezete, célszerű a gépeket a nem várt események ellen biztosítani.

Kinek ajánljuk?

A gép, berendezés tulajdonosának, bérlőjének, bérbeadójának, vagy a bérleti (hitel) konstrukcióban résztvevő jogi személynek (bank, lízingcég).

Mire köthető?

Bérleti vagy hitelkonstrukcióban működtetett gépekre, berendezésekre, illetőleg a mobil erő- és munkagépekre, továbbá a különleges felépítményű gépjárművekre.

Mire vonatkozik a biztosítás?
  • Összkockázatú (all risks) biztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki)
  • A tűz- és elemi károkon túl fedezi a belső erőhatás miatti törés és repedés károkat is
  • Kiterjeszthető:
    • Betöréses lopásra, rablásra
    • Mezőgazdasági vontatók, önjáró vagy vontatott munkagépek lopására
    • Gépek, berendezések helyszínre szállítására