Géptörés, gépbaleset biztosítás

Egy vállalkozás gépeit sok olyan veszély fenyegeti, melyre a klasszikus vagyonbiztosítások fedezete nem terjed ki (pl.: rosszindulatú rongálás, gondatlanság, ügyetlenség, kezelési hiba, külső mechanikai hatások, anyaghiba). A gépeket ért károkra nyújt fedezetet a géptörés-biztosítás, mely köthető mobil és telepített gépekre is.

A termelő-, illetve szolgáltató-tevékenység közben óhatatlanul előfordulhat, hogy egy váratlan  törés  vagy  repedés  valamilyen  gép,  esetleg  egy  egész  gépsor  működését

megakadályozza, és így a termelés, szolgáltatás részben vagy teljes mértékben lehetetlenné válik. Ha a vállalkozásnak van géptörés-biztosítása, a kártérítés fedezi a berendezés javításának, illetve egy hasonlóval való pótlásának a költségeit.

Kinek ajánljuk?

Bármely gazdálkodó és egyéb szervezet részére (pld. egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Zrt, Nyrt, alapítvány, egyesület)

Biztosítható vagyontárgyak

Alapvetően ipari, mezőgazdasági gépek, termelő-berendezések. Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármű-felépítmények.

Biztosított veszélyek

Ez a biztosítás a hagyományos vagyonbiztosítás mellé ajánlható kiegészítő biztosításként, illetve önállóan is köthető. A biztosítási védelem kiterjed többek között:

  • a kezelői hiba, rosszindulatú rongálás,
  • tervezési, gyártási hiba
  • mérő-szabályozó-berendezés meghibásodása
  • külső mechanikus hatás,
  • légköri elektromosság hatása következtében keletkező károkra.
  • rázkódás, rezonancia, túlhevülés, alkatrészek kilazulása

Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás kiterjed a mozgás közben fellépő károk (pl.: ütközés, lezuhanás, stb.) térítésére is. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás casco-hoz hasonló fedezetet nyújt.