Családi házak építés-szerelés biztosítása

Lakóházak, családi házak, kisvállalkozói telephelyek építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére biztosítására nyújt fedezetet a lakossági építés-szerelés biztosítás. Kiterjed az épületekre, a beépítésre váró épülettartozékokra, épületvillamossági, épületgépészeti berendezésekre, valamint a munkavégzés eszközeire is. A biztosítási összeg tartalmazza a biztosított vagyontárgyak értékét és a kivitelezés költségeit is.

A terméket azoknak is kínáljuk, akiknek a finanszírozó a banki hitel folyósításához az építés időtartamára biztosítás megkötését írja elő.

Mikortól kezdődik a kockázatviselés?

A biztosítási védelem már az építkezés megkezdésekor rendelkezésre áll: a biztosító kockázatviselése az építési munkák megkezdésével, illetve a biztosított vagyontárgyaknak az építkezési helyszínen történő lerakodásával indul, és a kész beruházás használatbavételi engedélyének hatálybalépésével végződik. A beruházás befejezését követően az Allianz otthonbiztosítás és az Allianz lakóközösség-biztosítás megkötése nyújthat további védelmet.

Mennyi lehet a biztosítás időtartama?

A tartam minimum fél, maximum egy év lehet. A biztosítás tartamának meghatározása az építés-szerelési tervdokumentáció alapján történik, és nem függ a folyósított hitel futamidejétől. Az egy évnél hosszabb ideig tartó beruházások esetén a fennmaradó időre új szerződés megkötésével hosszabbítható meg a biztosítási védelem.

Kik köthetik meg?

A biztosítást megkötheti az építtető, a beruházó vagy a kivitelező-fővállalkozó.

Mire köthető építés-szerelés biztosítás?

Az all risk típusú (minden kockázatra szóló) alapbiztosításban az építési-szerelési tevékenységhez szükséges valamennyi vagyontárgy biztosítható az olyan veszteségekre és károkra, amelyek véletlenül és előre nem látható módon következtek be. Így biztosítottak az épületek, építmények, az építési helyszínen tárolt vagy már beépített épülettartozékok, építési anyagok, épületgépészeti, épületvillamossági berendezések és segédanyagok. A védelem ezeken túlmenően a munkavégzés eszközeire, a munkagépekre, felvonulási épületekre és a felszerelésekre is kiterjed.

Kiegészítő biztosítások

A szerelések összkockázatú biztosítása fedezetet nyújt:

  • A kiegészítő betöréseslopás- és rablásbiztosítás: e biztosítás alapján a zárt helyen tárolt, biztosított vagyontárgyak kárai térülnek meg betöréses lopás vagy rablás esetén. A kiegészítő a szabadban tárolt, biztosított munkagépek ellopására is kiterjed. A szolgáltatás kiterjed a káreseménnyel kapcsolatos kárelhárítás, kármegállapításhoz szükséges szakértői vélemény, a helyreállítással kapcsolatos tervezési és hatósági engedélyezés és egyszeri takarítás költségeire is.
  • A kiegészítő általános felelősségbiztosítás az építés-szerelési tevékenység során szerződésen kívül harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléses károkra nyújt védelmet. A biztosítási összeg 2 és 20 millió forint között választható. Külön díj ellenében a biztosítási védelem tovább bővíthető a munkák során előforduló rezgés okozta, alátámasztások elmozdulása miatti, alapozás nem megfelelő teherbíró képessége miatt jelentkező károkra, valamint a felszín alatti sérült közművezetékek helyreállítására.
  • A kiegészítő épületrongálás-biztosítás megkötésével a biztosító megtéríti a biztosított épületben bekövetkezett épületrongálási károkat, amelyek az ott elkövetett betöréses lopás kísérletével összefüggésben keletkeztek. A szerződő 100 ezer és 1 millió forint között többszörözheti a biztosítási összeget.
  • A kiegészítő belföldi szállítmánybiztosítás a beruházási vagyontárgyak, munkaeszközök belföldi szállítása során bekövetkezett tűz és elemi károkon túl a közlekedési baleset vagy rablás miatti veszteségeket is pótolja.
Biztosítási fedezet választása

Az igények szerint lehetőség van a biztosítási fedezet meghatározott szűkítésére (azaz a vihar-, hónyomás- és jégveréskár kizárására), kockázatarányosan csökkentett díjért. Külön díj ellenében azonban bővíthető is az általános felelősségbiztosítási fedezet.

Egy példa

Egy 120 négyzetméteres családi ház beruházásának átlagos értéke az építőipari egységárak alapján körülbelül 20 millió forint. Az alapbiztosítás és a kiegészítő betöréseslopás- és rablásbiztosítás díja a 20 millió forint biztosítási összegű beruházásra:

  • hat hónapra 35 968 forint,
  • egy éves tartam esetén 56 200 forint.